Fizioterapeutski tehničar – prekvalifikacija

Fizioterapeutski tehničari obrazuju se u obrazovnom sektoru Zdravstvo i socijalna skrb. Osim medicinskog tehničara, farmaceutskog tehničara i njegovatelja, fizioterapeutski tehničar najtraženiji je obrazovni profil (zvanje) kako u Republici Hrvatskoj tako i u cijeloj Europskoj uniji.

Obrazovanje fizioterapeutskog tehničara u području zdravstva, osim zajedničkih svrha i zadaća u sustavu srednjoškolskog obrazovanja utvrđenih zakonom, kod polaznika ima svrhu stjecanje znanja, razvijanje vještina i osposobljavanja za poslove i zadaće u području fizikalne medicine i rehabilitacije preko općeobrazovnog i strukovnog obrazovnog programa.

Naziv zanimanja: Fizioterapeutski tehničar/ka

Svrha

Svrha je ovog programa stjecanje znanja i vještina te osposobljavanje učenika u području fizikalne medicine i rehabilitacije.

Zadaće

Učenici se osposobljavaju za poslove i zadaće u sklopu navedenih terapija, tehnika i postupaka:

 • hidroterapije
 • termoterapije
 • kinezioterapije
 • elektroterapije
 • krioterapijskih postupaka
 • kineziometrijskih ispitivanja
 • masažnih tehnika

Opis poslova fizioterapeutskog tehničara

Fizioterapeutski tehničari pomažu bolesnim i ozlijeđenim osobama u povećanju pokretnosti, ublažavanju boli te sprečavanju i ublažavanju trajnih posljedica bolesti i ozljeda. Njihovi su pacijenti bolesnici s ozljedama glave i kralježnice, prijelomima, upalom zglobova, moždanim udarom, bolovima u križima te s bolestima živčanog, krvožilnog, dišnog sustava i drugih tjelesnih sustava. Uloga fizioterapeuta proširuje se i na sprečavanje bolova i bolesti sustava za kretanje poučavanjem ljudi o pravilnom držanju i kretanju te savjetovanjem o uređenju okruženja (stolaca, radnih površina, pomagala).

Radni uvjeti

Fizioterapeutima radni uvjeti uvelike ovise o vrsti posla, mjestu zaposlenja i stanju u samim ustanovama. Fizioterapeuti mogu raditi u zdravstvenim ustanovama na dobro opremljenim rehabilitacijskim odjelima sa svim potrebnim pomagalima, dvoranama i bazenima ili odlaze k pacijentima koji leže u jedinicama intenzivne skrbi ili na bolničkim odjelima. Mnoge vrste fizikalne terapije mogu provoditi i u bolesnikovu domu.

Poželjne osobine

Važna osobina fizioterapeuta jest strpljivost, jer se rezultati fizikalne terapije vide tek nakon marljiva i uporna rada s pacijentom. Pritom fizioterapeut mora biti kadar pružiti podršku i poticati aktivno sudjelovanje, osobito kada pacijent posustaje i želi odustati jer mu je preteško ili je depresivan. On također mora biti kadar dobro zapaziti pacijentove reakcije i potrebe, kako bi mogao primjereno prilagođavati ciljeve terapije te način i ritam rada. Komunikacijske vještine i sposobnost razumijevanja pacijentove situacije preduvjeti su za stvaranje odnosa povjerenja i prenošenje uvjerljivih poruka o važnosti i učinkovitosti terapije. Za obavljanje poslova fizioterapeuta nije potrebna osobita snaga, ali su važne izdržljivost i dobra kondicija.

Srednje obrazovanje i studij

Fizioterapeuti se školuju u srednjim školama i na visokoj zdravstvenoj školi. Nakon godinu dana pripravničkog staža polažu stručni ispit u Ministarstvu zdravstva RH. Oko 50% srednjoškolskog programa čine opći predmeti. Za stručni dio programa provodi se teorijska i praktična nastava – uglavnom u bolnicama. Nakon završetka srednje škole stječu naziv fizioterapeutski tehničar, a mogu se zaposliti u rehabilitacijskim centrima, bolnicama i domovima umirovljenika.

Nakon završetka studija stječe se naziv viši fizioterapeut. U ovom trenutku ovo je najviša razina obrazovanja fizioterapeuta, pa su mogućnosti zapošljavanja i napredovanja velike.

Uvjeti za upis

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje fizioterapeutski/a tehničar/ka polaznik mora imati završenu srednju školu i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti. Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o priznavanju i Odluku o obvezi polaganja razlikovnim i dopunskim ispitima, iz koje je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Dokumentacija potrebna za upis

 • Razredne svjedodžbe završene završene škole (originali)
 • Domovnica (kopija) Rodni list (kopija)
 • Osobna iskaznica (kopija)
 • Liječničko uvjerenje (medicina rada) u originalu.

Prijave zaprimamo svakodnevno, a službeni upis obavljamo nakon objavljenog natječaja za upis.

Trajanje programa i način izvođenja nastave

Trajanje obrazovanja: 2 613 sati

STRUKOVNO-TEORIJSKI PREDMETI
Elektronika
Anatomija i fiziologija
Uvod u rehabilitaciju
Osnove zdravstvene njege
Osnove kineziologije
Masaža
Kineziterapija
Fizikalna terapija
Zdravstvena psihologija
Socijalna medicina
Patofiziologija
Klinička medicina
Dermatologija
Prva pomoć