Farmaceutski tehničar – prekvalifikacija

Danas s ponosom možemo reći da smo ustanova koja posjeduje rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja za provedbu programa prekvalifikacije za stjecanje zvanja farmaceutski tehničar.

Jedina smo privatna ustanova s potpuno opremljenim tehnološko-analitičkim laboratorijem za izvođenje laboratorijskih vježbi predviđenih nastavnim planom i programom. Laboratorijske vježbe s polaznicima provode eksperti iz područja farmacije. Našim polaznicima zajamčeno je vrhunsko obrazovanje.

Prekvalifikacija za zanimanje FARMACEUTSKI TEHNIČAR / FARMACEUTSKA TEHNIČARKA

Svrha

 • usvajanje znanja i vještina potrebnih za obavljanje djelatnosti farmaceutskog tehničara
 • svladavanje i razumijevanje u svim segmentima farmaceutske djelatnosti

Zadaće

 • usvajanje znanja i vještina koje farmaceutskom tehničaru omogućuje što potpunije uklapanje u rad u djelokrugu predviđenim Zakonom. Podrazumijeva se rad u javnim i bolničkim ljekarnama, biljnim ljekarnama, drogerijama, farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji te analitičkim, galenskim i drugim laboratorijima
 • poznavanje sirovina biljnog, životinjskog i mineralnog podrijetla kao i sintetskih tvari potrebnih za pripremu i proizvodnju lijekova
 • poznavanje pomoćnih ljekovitih sredstava
 • poznavanje prirodnih ljekovitih sredstava
 • stjecanje vještine u tehnologiji izrade galenskih i magistralnih lijekova
 • stjecanje vještina u različitim analitičkim postupcima
 • usvajanje znanja putem vježbi
 • postupno uvođenje učenika u rad putem stručne prakse, posebno u ljekarnama.

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA / CILJ I KOMPETENCIJE

Svrha programa je:

 • usvajanje znanja i vještina potrebnih za obavljanje djelatnosti farmaceutskog tehničara
 • svladavanje i razumijevanje djelovanja farmaceutskog tehničara u svim segmentima farmaceutske djelatnosti

Znanja, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa:

 • usvajanje znanja i vještina koje farmaceutskom tehničaru omogućuju što potpunije uklapanje uklapanje u timski rad te samostalnost u djelovanju predviđenim Zakonom.
 • poznavanje sirovina biljnog, životinjskog i mineralnog podrijetla kao i sintetskih tvari potrebnih za pripremu i proizvodnju lijekova
 • poznavanje kozmetičkih preparata i higijenskih sredstava
 • poznavanje pomoćnih ljekovitih sredstava
 • poznavanje gotovih lijekova za humanu i veterinarsku uporabu
 • poznavanje prirodnih ljekovitih sredstava
 • poznavanje sanitetskog materijala
 • stjecanje vještine u tehnologiji izrade galenskih i magistralnih lijekova
 • stjecanje vještine u različitim analitičkim postupcima
 • vođenje administrativnih poslova
 • razumijevanje i podizanje kulture življenja i brige za tjelesni razvoj i zdravlje polaznika
 • stjecanje općeg temeljitog obrazovanja, posebno iz prirodnih znanosti za razumijevanje i svladavanje stručnih sadržaja
 • stjecanje potrebnih znanja za nastavak obrazovanja

Opis poslova farmaceutskog tehničara

Farmaceutski tehničar radi s farmaceutskim sirovinama u pripremi i proizvodnji gotovih farmaceutskih proizvoda. Podrazumijeva se rad u javnim i bolničkim ljekarnama, biljnim ljekarnama, drogerijama, veletrgovinama, farmacuetskoj i kozmetičkoj idnustriji te analitičkim, galenskim i drugim laboratorijama.

Uvjeti za upis

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje farmaceutski/a tehničar/ka polaznik mora imati završenu srednju školu i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti. Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrdit će se:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o priznavanju i odluku o obvezi polaganja razlikovnih i dopunskih ispita, iz koje je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Dokumentacija potrebna za upis

 • Završna svjedodžba prethodno završene škole (original)
 • Domovnica (kopija)
 • Rodni list (kopija)
 • Osobna iskaznica (kopija)
 • Liječničko uvjerenje (medicina rada) u originalu

Trajanje programa i način izvođenja nastave

Trajanje obrazovanja: 3183 sati

Program se provodi kroz redovnu odnosno konzultativno-instruktivnu nastavu.

STRUKOVNO-TEORIJSKI PREDMETI
Anatomija i fiziologija
Osnove zdravstvene struke
Uvod u laboratorijski rad
Opća kemija
Organska kemija
Analitička kemija
Biokemija
Farmaceutska kemija s farmakologijom
Medicinska mikrobiologija
Botanika s farmakognozijom
Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom
Kemija prehrane
Industrijska proizvodnja lijekova
Prirodna ljekovita sredstva