Natječaj za upis – fizioterapeutski tehničar, za školsku godinu 2020./2021.

Centar cjeloživotnog učenja
Zagreb, Mašićeva 3/a

na temelju članka 17. Zakona o obrazovanju odraslih (NN 17/07) oglašava:

NATJEČAJ

za upis u program stjecanja srednje stručne spreme, prekvalifikacije
za zanimanje:

ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

Fizioterapeutski/a tehničar/ka

UVJETI ZA UPIS:

 1. Državljanstvo Republike Hrvatske
 2. Završena osnovna, odnosno srednja škola
 3. Navršenih 15 godina života
 4. Liječničko uvjerenje

ZA UPIS JE POTREBNO PRILOŽITI:

 1. Svjedodžbu
  1. za upis u program stjecanja SSS, svjedodžbu VIII razreda osnovne škole
  2. za upis u program prekvalifikacije razredne svjedodžbe i svjedodžbu o završnom ispitu
 2. Domovnicu
 3. Rodni list
 4. Presliku osobne iskaznice
 5. Liječničko uvjerenje

UPISI TRAJU OD 01.09.2020. DO 30.09.2020.

POČETAK NASTAVE PREDVIĐEN JE ZA 01.10.2020.

Program je odobren od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, KLASA: UP/I-602-07/14-03/00218, UR. BROJ: 533-25-15-0004 te se upisuje u radnu knjižicu. Sve informacije mogu se dobiti u Centru cjeloživotnog učenja, putem emaila edukacija@ccu.hr i/ili telefona 01 2334 497 ili 091 5647 745.

RAVNATELJ:
Momir Radašinović