Program stjecanja srednje stručne spreme ili prekvalifikacije

ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB:
Farmaceutski/a tehničar/ka

Školska godina 2022./2023.

Program se provodi kroz redovnu odnosno konzultativno instruktivnu nastavu.

Programi su odobreni od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, te se upisuje u radnu knjižicu.

Sve informacije mogu se dobiti u Centru cjeloživotnog učenja, putem emaila edukacija@ccu.hr i/ili telefona 01 2334 497 ili 091 5647 745.